دستبند عقیق شجری صورتی معدنی و مهره تبتی استوانه ای