دستبند لوکس عقیق باباقوری، یاقوت گارنت (سیلان) و چشم ببر معدنی

دستبند لوکس عقیق باباقوری، یاقوت گارنت (سیلان) و چشم ببر معدنی با طراحی بینظیر و تلفیقی از سنگهای جذاب با تراش های مختلف.
تمام مهره ای کار شده در این دستبند معدنی و اصلی می باشد.
دستبند یونیک ویژه افراد خاص پسند و کسانی که به اکسسوری های خود اهمیت ویژه ای می دهند.