دستبند آنتیک مهره لول عقیق اژدها (دراگون) تبتی، مهره عقیق چشمی تبتی، جاسپر آجری و شامقصود معدنی با هارمونی رنگ بینظیر

تمام سنگ های این دستبند اصلی و معدنی بوده و دارای خواص فراوانی می باشد.
طراحی بینظیر و چیدمان سنگ هایی با هارمونی رنگ جذاب این دستبند را بسیار خاص و ویژه کرده است.

اتمام موجودی