تسبیح عقیق دراگون و سلیمانی معدنی دانه درشت 33 دانه دستساز

تسبیح سنگ عقیق اژدها و سلیمانی نمونه ای کم نظیر از تسبیح های سنگ اصلی می باشد.
سایز مهره های این تسبیح 124 میلیمتر می باشد.
این تسبیح بسیار خوش دست بوده و طراحی خاص آن نسبت به نمونه های موجود در بازار این تسبیح را متمایز کرده است.
هارمونی رنگ زیبای این تسبیح هر سلیقه ای را مجذوب خود می کند.
خرجکار به کار رفته در این تسبیح به آن ظاهری با زیبایی دو چندان و عتیقه گونه بخشیده است.