حلقه عقیق سیاه (انیکس) اصلی سایز ۵۷، ۵۲، ۵۶

سایز ۵۲: مناسب دور انگشت ۶۷ و ۶۸ میلی‌متر
سایز ۵۶: مناسب دور انگشت ۶۱، ۶۲ و ۶۳ میلی‌متر
سایز ۵۷: مناسب دور انگشت ۶۲ و ۶۳ میلی‌مترکد محصول: 1167 دسته: برچسب: