دستبند لوکس عقیق باباقوری کهکشان و سرپنتین قهوه ای آبی اصلی بافت بهمراه حدید مکعبی‌