دستبند لوکس مرجان مرغوب نامنظم و هولیت درشت تراش مکعبی معدنی درشت بافت گره ای

تمام سنگ های این دستبند اصلی و معدنی بوده و دارای خواص فراوانی می باشد.
طراحی بینظیر و چیدمان سنگ هایی با هارمونی رنگ جذاب این دستبند را بسیار خاص و ویژه کرده است.

اتمام موجودی