دستبند مارسنگ تبتی سوخته و جاسپر تراش مستطیلی بسیار خوشرنگ با رگه های بینظیر