دستبند آونتورین نارنجی٬ انیکس (عقیق سیاه) مات و جاسپر معدنی بافت

موجودی این محصول بالاست، به همین دلیل ممکن است نمونه ارسال شده کمی در نقوش مهره‌ها و رنگ متفاوت باشد.