دستبند ویژه چندجواهر شاه مقصود، کوارتز طرح دار، جاسپر و جید گلبهی معدنی مرغوب

تمام سنگ های این دستبند اصلی و معدنی بوده و دارای خواص فراوانی می باشد
خرجکار برنزی کار شده سکه ای در این دستبند به آن جلوه ای عتیقه گونه داده است.
طراحی بینظیر و چیدمان سنگ هایی با تراش های مختلف این دستبند را بسیار خاص و ویژه کرده است