دستبند کوارتز صورتی و سرپنتین طبیعی بافت با حدید مکعبی‌

اتمام موجودی