دستبند رز کوارتز و آمازونیت و سرپنتین نیلی مات بافت و حدید مکعبی‌

فروخته شد!