گردنبند چشم ببر معدنی مثلثی سنگ درمانی‌ بهمراه زنجیر استیلکد محصول: 7048 دسته: