دستبند لوکس مهره لول عقیق سلیمانی با رگه های بینظیر٬ لاوا و چشم ببر معدنی