سنگ چاکرا پنجم

نمایش 1–16 از 261 نتیجه

🔵 سنگ چاکرا پنجم

سنگ چاکرا گلو – سنگ چاکرا حلق – سنگ چاکرا ویهودها
Throat Chakra Stone – Vishuddha Chakra Stone – Vishuddhi Chakra Stone