گردنبند نقره لوکس مالاکیت معدنی مارکازیت درجه یککد محصول: 7102 دسته: