دستبند مهره لول عقیق سلیمانی چشم دار، لاوا و عقیق کاراملی معدنی بافت گره ای

تمام سنگ های این دستبند اصلی و معدنی بوده و دارای خواص فراوانی می باشد.
طراحی بینظیر و چیدمان سنگ هایی با هارمونی رنگ جذاب این دستبند را بسیار خاص و ویژه کرده است.

اتمام موجودی