دستبند جاسپر لاوا و رودونیت مات طبیعی بافت و حدید مکعبی‌

فروخته شد!